WELKOM BIJ

HUISARTSENPRAKTIJK

SINT-PIETERS

NIEUWS!!HUISARTSENPRAKTIJK SINT-PIETERS IS VERHUISD!!


Vanaf heden zijn jullie welkom in onze gloednieuwe praktijk om de hoek!

Het nieuwe adres is Raketstraat 1A/002 te Gent. (gelijkvloers)

Dit is op 180m wandelafstand van de vorige praktijk.Verder verandert er voor u als patiënt niets, het is nog steeds mogelijk via hetzelde online systeem een afspraak in te plannen bij uw arts naar keuze, ook het telefoonnummer van de praktijk blijft hetzelfde. De toegang van de praktijk staat duidelijk gemarkeerd en de praktijk is volledig rolstoelgtoegankelijk.


We kijken er naar uit u te verwelkomen op onze nieuwe locatie. 


TOEGANG TOT NIEUWE PRAKTIJK


Om de nieuwe praktijk te betreden stapt u door de brede doorgang links aan het gebouw, 

Aan uw rechterkant bevindt zich een touchscreen

Klik op het BEL icoontje

Duw nadien op 002

Het slot van het hek gaat open, duw het hek open

volg de pijl, door de dubbele deur

de ingang bevindt zich aan de rechterkant.


UITBREIDING VAN HET ARTSENKORPS

Sinds 1/3/2024 is Dr Céline Pauwelyn gestart als voltijdse huisarts in huisartsenprakijk Sint-Pieters, zij zal 1jaar werkzaam zijn in de praktijk om nadien vermoedelijk het artsenkorps definitief te vervoegen. Zoals bij de andere artsen is het mogelijk om online een afspraak in te plannen bij Dr Céline Pauwelyn.


OPROEP OM DE PRAKTIJK TE BELLEN TIJDENS HET BELUURTJE


Tussen 12u en 13u is het dagelijks mogelijk een arts te spreken voor het bespreken van resultaten/ het maken van een (niet dringende) afspraak.

Buiten dit beluurtje belt u tijdens een consultatie moment van de huisarts en verstoort dit de consultatie.

We vragen ook uitdrukkelijk de gesprekken kort en bondig te houden, voor uitgebreid medisch advies is het steeds aangewezen een afspraak te maken.VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN


De laatste tijd ondervinden wij meer en meer vragen naar voorschriften en attesten via telefoon of email. Wij herinneren jullie eraan dat er steeds voldoende voorschriften worden voorzien wanneer u op consultatie komt totdat een volgende controle bij de arts vereist is. Wij vragen bijgevolg steeds een afspraak te maken op de praktijk voor voorschriften/attesten. Enkel in uitzonderlijke situaties (bvb een paar dagen voordien op consultatie geweest en voorschrift vergeten vragen) kan hier van afgeweken worden.

NUTTIGE INFORMATIE

Dokter Biot en Dr Pauwelyn zijn elke dag aanwezig in de huisartsenpraktijk. Dokter Storme (huisarts in opleiding) heeft op dinsdag opleiding en zal bijgevolg die dag niet aanwezig zijn op de praktijk. 


Een afspraak bij 1 van de dokters maakt u bij voorkeur online via de knop AFSPRAAK ONLINE of telefonisch op      09 379 93 33. We proberen u steeds de dag zelf nog te ontvangen. Vindt u geen afspraak meer online op de gewenste datum? Bel dan gerust even naar de praktijk. Wij houden steeds een aantal afspraakmomenten open voor eventuele dringende raadplegingen.Opgelet: huisbezoeken dienen voor 10 uur telefonisch vastgelegd te worden. Voor niet dringende vragen/afspraken/resultatenbespreking gelieve te bellen tussen 12u en 13u (beluurtje).


De dokters ontvangen geen medische vertegenwoordigers, zo proberen we de beschikbaar naar de patiënten te maximaliseren. Door regelmatige, niet gesponsorde, bijscholingen te volgen scholen we ons als huisarts constant bij in de nieuwe ontwikkelingen.

WIE ZIJN WIJ?

Emma Storme

Huisarts in opleiding