NUTTIGE INFORMATIE

Een afspraak in de praktijk of een huisbezoek?


Bij Huisartsenpraktijk Sint-Pieters beschikken we steeds over meer middelen en toestellen dan wanneer we op de baan zijn voor huisbezoeken. Daarom raden we ook aan naar de praktijk te komen, indien u zich vlot kunt verplaatsen. De praktijk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en bevindt zich op wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters. Er zijn parkeergelegenheden in de omliggende straten. Vergeet niet je ticket hiervoor te valideren aan de parkeerautomaat.Waarom geef ik best mijn geïnformeerde toestemming aan mijn huisarts?


Als huisarts werken we multidisciplinair samen met andere hulpverleners zoals verpleegkundigen,kinesisten, diëtisten, psychologen, apothekers en andere specialismen.


We gidsen u door het brede landschap aan (para)medici en geven advies om contacten te leggen met de meest geschikte zorgverlener voor uw specifieke problematiek.


Voor een optimale multidisciplinaire samenwerking is een goede informatieverdeling uiteraard essentieel. Aan de hand van het eHEALTH platvorm krijgen artsen en andere zorgverleners inzage  in een beperkt deel van uw medisch dossier (bijvoorbeeld medicatiegebruik, voorgeschiedenis, allergieën …). Door uw geïnformeerde toestemming te geven kunnen al uw zorgverleners relevante gegevens met elkaar delen. Meer informatie rond geïnformeerde toestemming vindt u hier.


Ook als patiënt heeft u nu inzage in een deel van uw medisch dossier en kan u onderzoeksresultaten raadplegen. Klik hier om te ontdekken hoe u toegang krijgt tot het COZO patiëntenportaalBetaalmogelijkheden in de praktijk


Huisartenpraktijk Sint-Pieters houdt zich aan de officiële tarieven. Beschikt u over een globaal medisch dossier (GMD) in de praktijk, dan bedraagt het remgeld steeds 4 euro. Zonder GMD bedraagt dit 6 euro en bij een avondconsultatie of technische prestatie nog iets meer. We raden u steeds aan een GMD aan te maken bij uw huisarts.


In de praktijk aanvaarden we cash geld en is er ook de mogelijkheid te betalen met de Bancontact-app via uw smartphone. Door de app éénmalig te installeren kan u heel eenvoudig de prestatie zowel op de praktijk als tijdens een huisbezoek betalen. Het is niet mogelijk via overschrijving te betalen, gelieve hier rekening mee te houden.


Heeft u het financieel moeilijk en bent u niet in staat de consultatie volledig te betalen, meldt dit dan bij aanvang van de consultatie aan uw arts. Er zijn steeds mogelijkheden om de derde betalersregeling toe te passen, waarbij u enkel het remgeld betaalt op voorwaarde dat u uw eID laat inlezen door uw arts.Derde betalers regeling en GMD


Wie geniet van een verhoogde tegemoetkoming hoeft voortaan geen klevertje van de ziekenkas meer te voorzien. Door uw eID in te lezen beschikt uw huisarts over alle nodige gegevens. Ook om uw GMD aan te maken of te verlengen bij uw huisarts hoeft u voortaan niets meer te doen. Op uw verzoek wordt dit automatisch via derde betalersregeling geregeld. Meer info over GMD (globaal medisch dossier) vindt u hier.Waar breng ik mijn labostaal binnen?


Stalen van urine, stoelgang e.a. kunnen steeds op de praktijk binnengebracht worden of rechtstreeks in het prikcentrum in de Floraliënlaan 1 in Gent. In principe prikken we steeds zelf bloed in de praktijk. Wenst u voor 8 uur 's ochtends een bloedafname te plannen dan kan dit ook rechtstreeks in het prikcentrum. U dient hiervoor uiteraard steeds over een aanvraag van uw arts te beschikken.


De dokter spreken?


Op weekdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 8 uur en 19 uur. Gelieve voor bespreken van resultaten of korte medische vragen steeds gebruik te maken van het telefoonuurtje tussen 12u en 13u. Gelieve het telefoongesprek kort te houden om de consultaties zo min mogelijk te storen. Zowel uw arts als de patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wilt, gelieve dan een afspraak te maken. We kunnen geen consultatie houden aan de telefoon. Medische vragen worden ook niet beantwoord via e-mail. Uitzonderlijk zal het mogelijk zijn telefonische consultaties te voeren indien de arts inschat over voldoende informatie te beschikken om u telefonisch te adviseren en er geen mogelijkheden zijn een consultatie te voeren.


Kan ik een kopij van mij resultaten ontvangen via mail?


Laboresultaten zullen vanaf heden via een beveiligde weg (iPatient) doorgemaild worden naar de patiënt, en dit volgens de huidige GDPR wetgeving. Medische verslagen kunnen om privacyredenen niet meer doorgestuurd worden via e-mail. U kan wel steeds een kopij van uw resultaten persoonlijk komen ophalen op de praktijk of uw resultaten bekijken via het digitaal gezondheidsportaal HELENA 


Privacyverklaring


Vanaf 25/5/2018 is de GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) in werking getreden. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie zullen wij u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. Klik hier om onze privacyverklaring te raadplegen. Het zal niet meer toegestaan worden medische gegevens door te sturen via e-mail. We zullen laboresultaten via een beveiligde weg (iPatient) doorgemaild kunnen worden.


"Dokter Google": do’s en don’ts


Het Internet staat vol met vaak onterechte of verkeerd interpreteerbare adviezen rond gezondheid. We raden aan u niet zomaar te laten adviseren door "Dokter Google". Wenst u zelf wat op te zoeken omtrent uw gezondheid, bevelen wij u onderstaande betrouwbare links aan.


Algemene medische info:

https://www.gezondheidenwetenschap.be

https://www.thuisarts.nl


Info rond voeding:

http://www.voedingscentrum.nl


Specifieke adviezen rond cholesterolreductie:

http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/aandoeningen/hoe-eet-ik-gezond-met-een-hart-en-vaatziekte-.aspx


Voedingsdriehoek:

https://www.gezondleven.be/themas/voeding


Kinderen:

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek

https://www.drogenachten.be

http://www.123aantafel.be/home.html


Reisadvies:

http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde


Vaccinaties:

http://www.laatjevaccineren.be

http://ggids.domusmedica.be/vaccinaties-tegen-tetanusdifteriekinkhoest-influenza-en-pneumokokken/#3


Kankerinformatie:

http://www.allesoverkanker.be


Zorgverlenersgids:

http://www.lmnregiogent.be/zorggids

https://gezonde.stad.gent


Bewegen op verwijzing:

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing

https://stad.gent/sport/beweegzoeker


Zorg rond levenseinde:

http://www.palliatief.be/template.asp?f=index.htm

http://leif.be/home/


Antigifcentrum:

http://www.antigifcentrum.be


Zelfmoordlijn:

http://www.preventiezelfdoding.be/#hulp


Geestelijke gezondheid:

https://www.fitinjehoofd.be

https://www.noknok.be

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be