Anne Marie Roemans

Medisch secretariaat

WAARVOOR KUNT U

BIJ UW ARTS TERECHT?

In een notendop: u kan bij ons in de praktijk terecht voor alle huisarts-gerelateerde vragen.


Als huisarts kunnen we veel medische problemen behandelen en hebben we een centrale plaats in de gezondheidszorg voor het hele gezin. We zijn een vertrouwenspersoon en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.


We vinden bereikbaarheid en toegankelijkheid belangrijk voor onze patiënten. Onze ligging aan het station van Gent-Sint-Pieters is daarom ideaal. Daarnaast doen we er alles aan om de dag zelf nog een consultatie te kunnen inplannen voor dringende zaken.


Naast de klassieke huisartsgeneeskundige zorgen kunt u bij ons terecht voor:


 • Chronische zorg: opvolgen van uw zorgtraject, opstellen van een zorgplan in samenwerking met andere zorgverleners, multidisciplinair overleg ...
 • Ouderenzorg: zowel thuis als in een rusthuis.
 • Zorg bij het levenseinde: vroegtijdige zorgplanning, opstellen van een wilsbeschikking, palliatieve zorg, begeleiding bij rouw ...
 • Technische onderzoeken zoals EKG en spirometrie, Doppler, bloedonderzoek ...
 • Preventieve zorg en vaccinaties: zowel baby- als kindervaccinaties, herhalingsvaccinaties bij volwassenen en reisvaccinaties.
 • Gynaecologie: baarmoederhalsuitstrijkjes, borstkankerscreening, anticonceptie, verwijderen van spiraaltjes, zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg.
 • Zorg voor het zieke kind: van pasgeborene tot jong volwassene.
 • Kleine ingrepen: wondhechting (met draad of met wondlijm), wondzorg, behandeling van wratjes ...
 • Pre-operatief onderzoek
 • Psychosociale begeleiding
 • Sportmedische keuring, sportblessures


De praktijk beschikt over extra apparatuur om een nog betere zorg te garanderen:


 • Voor het opsporen van hartritmestoornissen en andere hartaandoeningen beschikken we over een EKG toestel.
 • Voor de correcte opvolging van de longfunctie bij chronische bronchitis en astma voeren we regelmatig een spirometrie uit (longfunctietest).
 • Om vanaf 16 weken zwangerschap de harttonen van de foetus te horen hebben we een Dopplertoestel in de praktijk. Datzelfde toestel stelt ons in staat vaatlijden op te sporen.
 • Bij ernstige infecties kunnen we aan de hand van een kleine vingerprik ontstekingswaarden onmiddellijk opsporen in het bloed om zo - voornamelijk bij kinderen - tijdens de consultatie gerichter een keuze te kunnen maken naar het al dan niet opstarten van een antibioticakuur.