Dokter Céline Pauwelyn

Huisarts

Opleiding en ervaring


In 2023 studeerde ik af als huisarts aan de UGent.

Tijdens mijn 3-jarige opleiding in huisartsgeneeskunde werkte ik enerzijds in huisartsenpraktijk in Evergem en Melle.
Anderzijds werkte ik gedurende 6 maanden in het UZ Brussel te Jette op de diensten algemeen interne en geriatrie.


Visie


De huisarts is een familiedokter die patiënten van jong tot oud en in zijn verschillende facetten van het leven begeleidt. Hierbij is niet enkel de variatie in leeftijd, maar ook de variatie in bezorgheden, verwachtingen, ziektes en behandelingen die de job voor mij zo interessant en veelzijdig maakt.


Bovendien begeleidt een huisarts de patiënt verschillende jaren en krijgt zo de kans een vertrouwensband op te bouwen met wederzijds respect en vertrouwen in elkaar.


Als arts geloof ik dat de patiënt een actieve rol speelt in zijn eigen gezondheid.

Als huisarts vind ik het belangrijk de patiënt hierin te motiveren en begeleiden.

Dit kan enerzijds in een genezende context, maar evengoed in een preventieve context.

Als uitgangspunt doe ik hiervoor steeds beroep op de huidige wetenschappelijke richtlijnen.